Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Archiv úřední desky

Archiv

 Uvedené dokumenty si lze prohlédnout po dohodě v úředních hodinách na Obecním úřadu Slapy 

28.11.2016   Návrh rozpočtu na rok 2017
14.11.2016   Svazek obcí TDO Lužnice - návrh rozpočtu na rok 2017
31.10.2016   Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhl.
25.10.2016   Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
29.09.2016   Záměr obce Slapy - pronájem restaurace čp.110 od 1.12.2016
29.09.2016   Rozhodnutí prodloužení platnosti ÚR veřejnou vyhláškou
27.09.2016   Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
21.09.2016   Oznámení o době a místě konání voleb
16.09.2016   Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
13.09.2016   Zastupitelstvo JČ kraje - 22.9.2016
08.08.2016   Info o stanovení min.počtu členů OVK pro volby do ZK a senátu PČR
30.07.2016   Oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty ....
14.06.2016    Dražební vyhláška
31.05.2016   Ozn.o vyd. OOP a vyd. Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihoz
30.05.2016   Návrh závěrečného účtu obce Slapy za rok 2015
16.05.2016   Ozn.- zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti rozhodnutí veřejnou vyhl.
06.05.2016   Zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje
29.04.2016   Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné za hosp.rok 2015
27.04.2016   Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016
21.04.2016   Oznámení termínů letního svozu domovního odpadu
11.04.2016   TDO Lužnice - závěrečný účet za rok 2015
21.03.2016   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva občanům
05.02.2016   Cena vodného od 1.4.2016 - stejná jako v roce 2015
05.01.2016   Veřejná vyhláška - zpráva o uplatňování ÚP Libějice

28.12.2015   Smlouva o poskytnutí dotace na dofinanc.prokazatel.ztráty z provozu MHD
01.12.2015   Placení daně z nemovitých věcí pomocí SIPO
23.11.2015   Návrh rozpočtu na rok 2016
20.11.2015   Záměr zřízení zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení
18.11.2015   Rozpočet svazku TDO Lužnice na rok 2016
27.10.2015   Oznámení o zasedání zastupitelstva JČ kraje
23.10.2015   Záměr pronajmout restauraci
12.10.2015   Oznámení - společné jednání o návrhu změny č.1 ÚP Malšice
15.09.2015   Opatření obecné povahy - Lužnice, Nežárka, Degárka
15.09.2015   Pozvánka na zastupitelstvo JČ kraje
09.09.2015   Pozvánka na Zasedání zastupitelstva obce
02.09.2015   Vyhláška - Zpráva o uplatňování ÚP Slapy
24.07.2015   Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje
20.07.2015   Návrh - Opatření obecné povahy - zlepšování kvality ovzduší
13.07.2015   Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
25.06.2015   Velkoobjemový kontejner 30.6.-1.7.2015
12.06.2015   Zasedání zastupitelstva JČ kraje
10.06.2015   JČ kraj - opatření obecné povahy č.1/2015
04.06.2015   Závěrečný účet za rok 2014
24.04.2015   Svazek obcí TDO Lužnice
23.04.2015   Finanční úřad - Veřejná vyhláška
20.04.2015   Záměr prodat pozemky
20.04.2015   TDO Lužnice
20.03.2015   Návrh ceny vodného pro rok 2015
20.03.2015   Obecně závazná vyhláška obce Slapy 1/2015 - Odpady
06.02.2015   Opatření obec.povahy č.1/20145 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
16.01.2015   Veřejnoprávní smlouva - přestupky
09.01.2015   Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
07.01.2015   Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.1.2015
05.01.2015   Oznámení koncepce „Národní plán povodí Labe“

30.12.2014   Veřejná vyh.- Ozn. o vydání 1.aktualizace Zásad územního rozvoje JČ kraje
03.12.2014   Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 11.12.2014
24.11.2014   Návrh rozpočtu na rok 2015
14.11.2014   Svazek obcí TDO Lužnice - návrh rozpočtu na 2015
29.10.2014   Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků
27.10.2014   Konání ustavujícího zasedání ZO Slapy
22.10.2014   13.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
20.10.2014   Oznámení projednání návrhu zadání změny č.3 ÚP Tábor
25.08.2014   Informace o stanovení počtu a sídle volebních okrsků
18.08.2014   ÚP Malšice - zahájení projednání návrhu
11.08.2014   Minimální počet členů OVK
14.07.2014   Počet zastupitelů na volební období 2014 - 2018
02.07.2014   Pozvánka na zasedání ZO 10.7.2014
23.06.2014   Oznámení záměru obce
20.06.2014   Oznámení o nabytí účinnosti změny č.1 ÚP Slapy
06.06.2014   Veřejná vyh.- Zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje JČ kraje
29.05.2014   Úz.rozhodnutí o umístění stavby - obchvat obce Slapy
06.05.2014   Kolaudační rozhodnutí - vodovodní přípojky Slapy
06.05.2014   Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
05.05.2014   Návrh Závěrečného účtu za rok 2013
02.05.2014   Celkové vyúčtování - vodné, stočné za rok 2013
30.04.2014   Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
24.04.2014   Výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků
22.04.2014   Záměr prodeje pozemků
16.04.2014   Návrh závěrečného účtu za rok 2013 - TDO Lužnice
14.04.2014   Oznámení Zahájení úz.řízení veřejnou vyhláškou - obchvat obce Slapy
08.04.2014   Nařízení Státní veterinární správy
08.04.2014   Stanovení počtu a sídla voleb.okrsků pro volby do Evrop.parlamentu
28.03.2014   Změna ceny vodného od 1.dubna 2014
24.03.2014   Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP
10.03.2014   Oznámení o zahájení úz.řízení veřejnou vyhláškou

27.12.2013   Veřejná vyhláška - usmrcování kormorána velkého
12.12.2013   Vyhláška - Návrh změny č.1 ÚP Slapy
20.11.2013   TDO Lužnice - návrh rozpočtu na rok 2014
19.11.2013   Návrh rozpočtu na rok 2014
18.11.2013   Záměr obce prodat pozemek
05.11.2013   Doporučení návrhu 1.aktualizace zásad územního rozvoje JČ kraje
30.10.2013   Záměr pronajmout nebytové prostory
29.10.2013   Posuzování vlivů na ŽP-MŽP Praha
23.10.2013   Veřejná vyhláška - JČ kraj
19.09.2013   Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - kormorán velký
11.07.2013   Územní rozhodnutí - splaškový a dešťový kanalizační řad
27.05.2013   Návrh závěrečného účtu za rok 2012
17.05.2013   Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
16.05.2013   Oznámení zahájení ÚŘ - splašková a dešťová kanalizace
03.05.2013   4.zasedání Zastupitelstva JČ kraje
22.04.2013   Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí 2013
05.04.2013   Veřejná vyhláška - doručování
19.03.2013   TDO Lužnice - ZÚ + přezkum
18.03.2013   Územní rozhodnutí - RD 1 b.j. 4+kk
06.03.2013   Návrh kalkulace ceny vodného na rok 2013
26.02.2013   3.zasedání Zastupitelstva JČK
04.02.2013   Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Lužnice
01.02.2013   Zahájení ÚŘ
28.01.2013   Oznámení záměrů obce Slapy
07.01.2013   Závěr zjišťovacího řízení - Silnice II/137, obchvat obce Slapy

10.12.2012   Oznámení záměru - obchvat obce Slapy
04.12.2012   Změna č.2 - Územní plán Tábor
28.11.2012   Návrh rozpočtu na rok 2013
19.11.2012   Svazek obcí TDO Lužnice - rozpočet 2013
07.09.2012   Územní rozhodnutí o umístění stavby
23.08.2012   Záměr prodat pozemky - k.ú. Hnojná Lhotka
26.07.2012   Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
24.07.2012   Územní rozhodnutí + stavební povolení
23.07.2012   Oznámení - lokální biocentrum U Hýlačky
03.07.2012   Veřejná vyhláška - oznámení
26.06.2012   Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
20.06.2012   Záměr prodeje pozemku
04.06.2012   Posuzování vlivů na životní prostředí - zjišťovací řízení
16.05.2012   Dražební vyhláška
15.05.2012   Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
14.05.2012   Oznámení - zahájení společného ÚŘ a SŘ
03.05.2012   Povolení provedení stavby
17.04.2012   Návrh Závěrečného účtu obce Slapy za rok 2011
09.04.2012   Informace k zasílání složenek - daň z nemovitostí
09.04.2012   Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
02.04.2012   Oznámení záměru obce prodat pozemky
02.04.2012   E-ON oznámení o přerušení dodávky el.energie
29.03.2012   Svazek obcí TDO Lužnice
21.03.2012   Rozhodnutí - kabel NN
19.03.2012   Změna č.1 územního plánu Dražičky
17.02.2012   Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Slapy JIH
17.02.2012   Změna ceny vodného od 1.4.2012
01.02.2012   Pozemkový fond ČR - nabídka pozemků k pronájmu
01.02.2012   Oznámení společného ÚŘ a SŘ - kabel NN
24.01.2012   Oznámení - zahájení ÚŘ a SŘ
16.01.2012   Záměr pronajmout restauraci
09.01.2012   Záměr pronajmout pozemek

28.11.2011   Návrh rozpočtu na rok 2012
21.11.2011   Rozpočet Svazku obcí TDO Lužnice
02.11.2011   Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná PF ČR
27.10.2011   27.zasedání zastupitelstva JČ kraje
26.10.2011   Oznámení o přerušení dodávky el.energie
30.09.2011   Dražební vyhláška
15.09.2011   Veřejná vyhláška - oznámení o vydání ZÚR
08.08.2011   Záměr prodat pozemek
01.08.2011   Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti 1
01.08.2011   Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti 2
29.06.2011   Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
07.06.2011   Územní rozhodnutí o umístění stavby
25.05.2011   Návrh závěrečného účtu obce za rok 2010
18.04.2011   Veřejná vyhláška - finanční úřad Tábor
14.04.2011   Oznámení zveřejnění návrhu Zprávy ÚP Tábor
12.04.2011   Zahájení územního řízení - Povodí Vltavy
12.04.2011   22.zasedání zastupitelstva JČ kraje
08.04.2011   Závěrečný účet TDO Lužnice
06.04.2011   Zahájení územního řízení
06.04.2011   Zahájení územního a stavebního řízení
11.02.2011   Návrh kalkulace dvousložkové ceny vodného
14.01.2011   Záměr obce

28.12.2010   Veřejnoprávní smlouva Tábor-Slapy - projednání přestupků
10.12.2010   Obecně závazná vyhláška 1/2010
24.11.2010   Návrh rozpočtu na rok 2011
18.11.2010   Svazek obcí - TDO Lužnice - rozpočet
18.11.2010   Zápis z ustavujícího zasedání 11.11.2010
09.11.2010   Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
03.11.2010   Konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slapy
21.10.2010   Veřejná vyhláška o zahájení řízení Zásad územního rozvoje JČ kraje
11.10.2010   Záměr prodat pozemky
01.10.2010   Veřejná vyhláška o doručení
08.09.2010   Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
19.08.2010   Dražební vyhláška
19.08.2010   Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
                       + oznámení o ustanovení opatrovníka
04.08.2010   Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
16.07.2010   Záměr obce směnit pozemky
13.07.2010   Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
28.06.2010   Celkové vyúčtování - vodné
18.06.2010   Oznámení o uložení písemnosti
10.05.2010   SO TDO Lužnice - Závěrečný účet
29.04.2010   Rozhodnutí o uzavření komunikace Slapy - Libějice
22.04.2010   Daň z nemovitostí na rok 2010
21.04.2010  Návrh závěrečného účtu za rok 2009
26.03.2010   Nabídka pozemků - Pozemkový fond ČR
17.03.2010   Oznámení - lesní hospodář
10.03.2010   Záměr obce prodat pozemky
05.03.2010   Územní rozhodnutí o umístění stavby
10.02.2010   Návrh ceny vodného na rok 2010
14.01.2010   Oznámení - zahájení územního řízení - inženýrské sítě pro zónu Slapy-Jih