Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Škola

Škola

Základní škola a Mateřská škola SIapy
Slapy 34
Tel.: 381 278 674

www.montessorislapy.cz
email: info@montessorislapy.cz


Ředitelka školy: Mgr. Soňa  Růžičková

Učitelka ZŠ: Mgr. Marcela Ševčíková, Mgr.Lenka Pecková Šonková, Anna Hýnová, Dis.

Učitelka a vedoucí  MŠ: Romana Háková

Učitel ZŠ , vedouví vychovatel  ŠD: Bc. Tomáš Prštický

Naše škola se nachází v obci Slapy 5 km od okresního města Tábora. Je zde 441 obyvatel a s Táborem jsme spojeni MHD. Škola stojí uprostřed zahrady, přímo u autobusové zastávky  MHD. Je to historická budova postavená v roce 1881.škola

Jak pracujeme?

V naší škole pomáháme dětem zjistit, na co jsou nadaní, v čem mohou být úspěšní. Jsme pomocníky a průvodci dětí na jejich cestě objevování. Objevování vlastní aktivitou a úsilím je způsob, jak nejlépe získáme a uchováváme nové poznatky. Respektujeme individuální tempo dítěte a pokládáme to za velmi důležité. Pokud musí dítě pracovat ve stresu, že je pomalejší, než jeho spolužáci, bere mu to chuť a zájem o další vzdělávání. U nás mezi sebou nesoutěžíme ani nesrovnáváme. Pokud srovnáváme, tak pouze dítě vedeme k sebehodnocení, jestli se mu určitá věc daří lépe. Toto nám umožňuje především práce ve věkové smíšené třídě v malém počtu žáků. Dítě si podle schopností volí své tempo práce a neopouští neprocvičenou látku kvůli rychlejším spolužákům. Náš vyučovací program je obohacen o prvky metody Montessori, která vznikla v Itálii. Dítě učíme sebehodnocení, aby umělo ocenit samo sebe a zvážilo, na čem je třeba ještě pracovat, učí se samo promýšlet další kroky a postupy. Zde je počátek plánování práce a odhad svých reálných možností v životě, což neumějí mnozí dospělí, protože jsme pouze vykonavateli cizí vůle a nebyl nám ve škole dán pro získávání této dovednosti dostatečný prostor. Nutně pak i v dalších fázích života setrváváme v roli podřízeného a často si netroufáme na řídící funkce jen proto, že nemáme dostatek sebevědomí, schopnosti plánování, sebeovládání nebo nedovedeme spolupracovat s ostatními. V Montessori systému je soutěžení nahrazeno spoluprací. Nekáráme dítě za to, co neumí, ale hledáme společně způsob, jak potíže překonat.

Montessori systém

Montessori systém založila italská lékařka Marie Montessori (nar. 1870). Stejně jako v medicíně i pedagogickém systému, kterému se po celý život věnovala, chápe dítě jako jedinečnou osobnost. Na tomto proncipu dnes v celém světě pracují stovky škol, vetšinou soukromých. My bychom rádi v rodinném prostředí malé školy tento systém zpřístupnili všem dětem ve státní škole.

Čím se lišíme?

Systém je od běžné výuky odlišný přístupem k dítěti, kdy dítě není jen objektem, který je vzděláván, ale především objevitelem. Je zde dán prostor pro to, aby dítě samo objevovalo svět kolem sebe a porozumělo mu. Úkolem pedagoga je rozvíjet a nacházet v dítěti nadání, které mu bylo přírodou naděleno. Učitel je pomocníkem dítěte.

Jak docílit, aby dítě pracovalo s chutí?

Hybnou silou jsou didaktické pomůcky, které dítě ve třídě obklopují a vybízejí ho k objevování. Při hodnocení je zde kladen hlavní důraz na sebehodnocení dítěte. V tomto systému není porovnáváno dítě s ostatními, ale se sebou samým. Tím předcházíme pocitu neúspěchu a podněcujeme k další chuti do práce. Dítě chce být lepší než včera. Hllavní předností systému je, že nebrzdí nadané dítě a nestresuje dítě méně úspěšné.

Bližší informace o Základní škole a Mateřské škole Slapy na www.montessorislapy.cz

Mateřská školka

Martinská slavnost

Martinská slavnost